EDGE

O NAMA

Mi smo kompanija za profesionalno upravljanje objektima u cilju očuvanja vrijednosti i unaprijeđenja kvaliteta nekretnina. Primjenjujemo europske norme, objedinjavamo različite segmente upravljanja objektom i tako osiguravamo optimalnu funkcionalnost objekta.

USLUGE

TEHNIČKI FACILITY MANAGEMENT

U okviru tehničkog Facility Managementa EDGE preuzima upravljanje tehničkim postrojenjima zgrade i stručnim upravljanjem i održavanjem za vrijeme cijelog životnog ciklusa nekretnine, minimalizirajući učestalost kvarova i smetnji. U tehnička postrojenja objekta ubrajaju se između ostalog instalacije grijanja, ventilacije, sanitarne instalacije, instalacije hlađenja, uređaji za zaštitu od požara, sigurnosni i pristupni sistemi, pokretne stepenice i elektroinstalacije.

 • Preventivni pregledi i inspekcije svih teh. sistema na objektima.
 • Preventivno održavanje svih teh. sistema na objektu.
 • Popravci i hitne intervencije svih teh. sistema na objektu.
 • Call centar i help desk
 • Kontrola, praćenje i provođenje korektivnih mjera.
 • Domarski poslovi i hitne intervencije.
 • Upravljanje garantnim rokovima i životnim ciklusom opreme.
 • Koordinacija zakonom propisanih ispitivanja i atestiranja.
 • Izrada mjesečnog izvještaja o stanju objekta.
 • Izrada plana preventivnog održavanja za sve teh. sisteme.

INFRASTRUKTURNI FACILITY MANAGEMENT

Svakodnevna funkcionalnost i kvaliteta su primarni ciljevi u pružanju infrastrukturne usluge u upravljanju objektima i njihovom održavanju.

 • Higijensko održavanje zajedničkih prostorija, toaleta i kancelarija
 • Posebna i generalna čišćenja objekata.
 • Pranje fasade i hortikultura.
 • Koordinacija zimske službe.
 • Koordinacija usluga DDD mjera.
 • Koordinacija upravljanja otpadom (ulja, masti, septik i sl.)
 • Upravljanje parkingom

ZAŠTO FACILITY MANAGEMENT

 • Jedna kompanija odgovorna za kompletnu brigu oko objekta.
 • Tačan propračun troška preventivnog održavanja na nivou godine.
 • Najbolje cijene servisa i stručni serviseri.
 • U slučaju potrebe, angažman dodatnih tehničara sa drugih objekata.
 • Bankarska garancija kao osiguranje za dobro izvršenje posla.
 • Odgovornost prema inspekcijskim organima.
  Prednosti Outsorcinga, trošak i obaveze radne snage kod nas!
 • Domaćinski odnos prema objektu, rad izvan okvira ugovora.
 • Detaljan pregled sve tehničke opreme na objektu.
 • Izrada “liste nedostataka” te koordinacija nad izvođenjem sanacija.
 • Koordinacija svih Outsorcing servisa i ostalih usluga.
 • Izrada mjesečnog izvještaja o stanju objekta.
 • Arhiviranje potrebne dokumentacije o izvedenim stanjima

NAŠ TIM

Haris Skender

Facility Management Director

Više od 20 godina menadžerskog iskustva na poslovima izgradnje, upravljanja i održavanja visoko kvalitetnih objekata u BiH i inostranstvu. Kao facility manager već 10 godina vodi brigu o poslovnim objektima vrijednim preko 200 miliona KM. 

Dokazan kao iskusan FM manager u odnosu sa klijentima, brzom rješavanju svih problema i zadataka te upravljanju ljudima i opremom.

REFERENCE

Scroll to Top