info@edge.ba

Facility Management

Facility management

Mi smo kompanija za profesionalno upravljanje objektima u cilju ou010duvanja vrijednosti i unapreu0111enja kvaliteta nekretnina. Primjenjujuu0107i europske norme, objedinjavamo razliu010dite segmente upravljanja objektom i tako osiguravamo optimalnu funkcionalnost objekta.

Tehniu010dki facility management

U okviru tehniu010dkog Facility Managementa EDGE preuzima upravljanje tehniu010dkim postrojenjima zgrade i struu010dnim upravljanjem i odru017eavanjem za vrijeme cijeloga u017eivotnog ciklusa nekretnine, minimalizirajuu010di uu010destalost kvarova i smetnji.

U tehniu010dka postrojenja objekta ubrajaju se izmeu0111u ostaloga instalacije grijanja, ventilacije, sanitarne instalacije, instalacije hlau0111enja, ureu0111aji za zau0161titu od pou017eara, sigurnostni i pristupni sistemi, pokretne stepenice i elektroinstalacije.

Infrastructural facility management

Svakodnevna funckionalnost i kvaliteta su primarni ciljevi u pruu017eanju nau0161e infrastrukturne usluge u upravljanju objektima i njihovom odru017eavanju. Ta se usluga sastoji od sljedeu0107ih segmenata:

Higijensko odru017eavanje

 • u010diu0161u0107enje unutarnjih prostora
 • generalna u010diu0161u0107enja nakon zavru0161etka grau0111evinskih radova
 • u010diu0161u0107enje staklenih fasada

Vanjsko odru017eavanje

 • odru017eavanje vanjskih povru0161ina
 • Horticulture
 • zimska sluu017eba

Podru0161ka kupcima/korisnicima nekretnine i poslovanju

 • Reception services
 • Concierge and porter services
 • upravljanje internom pou0161tom
 • upravljanje kljuu010devima
 • Parking management