info@edge.ba

marketing

marketing

Mi smo tim koji radi na osmišljavanju i realizaciji marketing rješenja koja za cilj imaju unapređenje rezultata poslovanja klijenata u područjima: proizvoda i usluga, promocije, tržišne ekspanzije i strateških aktivnosti u pozicioniranju kompanije.

Retail marketing za Vas, vlasnike shopping centara (galerija):

 • Izrada strategije marketinga centra
 • Planiranje i realizacija otvorenja
 • Upravljanje marketing procesima i aktivnostima
 • Koordinacija realizacije promotivnih dogadaja i kampanja
 • Kreativna rješenja
 • PR aktivnosti i vodenje socijalnih medija
 • Produkcija printanih, video i audio materijala
 • Zakup medija i planiranje medija

Retail marketing za Vas, trgovce (galerija):

 • Odnosi sa javnošcu
 • Upravljanje otvorenjima
 • Upravljanje promotivnim događajima i kampanjama
 • Savjetovanje i podrška prodaji
 • Inovativna sredstva komunikacije
 • Vođenje socijalnih medija
 • Zakup medija i planiranje medija
 • Produkcija printanih, video i audio materijala